Skip to content

Publikacje naukowe

Monografie

  1. Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo: Wydział Polonistyki UW, 2017, ISBN: 978-83-65667-25-0, 134 strony [link do strony wydawnictwa]

Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

  1. Dwie Wenecje, dwa modernizmy. Josif Brodski Tomasa Tranströmera, „Przekładaniec” 2015 nr 30 (Brodski) [tekst online] 
  2. Postmodernistyczna symfonia filmu, „Ekrany” 2016 nr 3-4 (31 -32) [tekst online]
  3. Dadaizm w rękach(post)modernisty; wybrane spektakle Jerzego Grzegorzewskiego z lat 1982–2005 [w:] Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, red. Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Łódź 2017 [link do strony wydawnictwa]
  4. Polski dramat postsakralny – polski dramat posthistoryczny. Rozpoznania wstępne [w:]  W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Dawid Osiński, Warszawa 2016 [link do strony wydawnictwa]
  5. (Auto)kreacje pamięci. Kilka uwag o Matka odchodzi Tadeusza Różewicza [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia” 2017 vol. 35 (nr 1)