Skip to content

Artykuły naukowe

  1. Dwie Wenecje, dwa modernizmy. Josif Brodski Tomasa Tranströmera, „Przekładaniec” 2015 nr 30 (Brodski) [tekst online] 
  2. Postmodernistyczna symfonia filmu, „Ekrany” 2016 nr 3-4 (31 -32) [tekst online]
  3. Dadaizm w rękach(post)modernisty; wybrane spektakle Jerzego Grzegorzewskiego z lat 1982–2005, tom pokonferencyjny: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, tekst przyjęty do druku