Skip to content

Relacje i recenzje

  1. Między logiką a krytyką, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 12 [tekst online]
  2. Spotkania i koncerty De Musica, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 10 [tekst online]
  3. „Notatnik teatralny” o Mykietynie, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 1 [tekst online]
  4. Gdzie ten Beckett?, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 1 [tekst online]
  5. Sikorski w TR Warszawa , „Ruch Muzyczny” 2015 nr 5 [tekst online]
  6. Krauzego portret wielokrotny, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 6 [tekst online]
  7.  Skrywana zmienność, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 5
  8. Muzyka pytań najważniejszych, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 9 [tekst online]