Skip to content

Szczegółowa teoria życia i umierania

Obsada minimalna: 2 kobiety, 2 mężczyzn

Szczegółowa teoria życia i umierania
 Michała Zdunika ma formę polifonicznego słuchowiska rozpisanego na głosy żywych i umarłych. Opowiada historię Jana i Antoniny Żabińskich ukrywających Żydów podczas wojny w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Dramat jest formą przede wszystkim muzyczną, dlatego trzeba go najpierw usłyszeć. Autor tworzy stricte muzyczną partyturę głosów, wyrzekając się tradycyjnie pojmowanej fabuły na rzecz improwizowanej audycji radiowej, w której słyszymy głos spikera oraz zmagającego się z materią własnego dzieła autora. Przy tym Zdunik jest w szczegółowej teorii życia i umierania najdalszy od utrwalania utartego mitu polskiego bohaterstwa, całkiem niedawno podniesionego przez hollywoodzki film z Jessicą Chastain w roli Antoniny Żabińskiej. Dla niego historia Żabińskich zmienia się w zależności od tego, jak i przez kogo będzie opowiadana. On sam traktuje teatr i dramat jako jedyne w swym rodzaju medium.

− ze wstępu Jacka Wakara do antologii Polska jest mitem. Nowe dramaty

Dramat poetycki inspirowany historią Jana i Antoniny Żabińskich, którzy podczas wojny ukrywali Żydów w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Tekst ma polifoniczną formę słuchowiska: słyszymy głosy z przeszłości, głosy miasta oraz po prostu głosy kolejnych audycji radiowych o bohaterskim małżeństwie. Wersje przeszłości plączą się, a czego nie pamiętają świadkowie, dopowiadają duchy. Modernistyczny język przemyca pytania metafizyczne: o możliwość dotarcia do minionych wydarzeń oraz o sens tego, co się stało.

– za miesięcznikiem „Dialog” nr 5/2018, gdzie została pierwszy raz wydrukowana

Dramat powstał w ramach Stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017.

Prapremiera: 02.09.2018, Teatr Polskiego Radia, Program I, reż. Michał Zdunik (zob. więcej – także możliwość posłuchania słuchowiska)

Czytania: 18.04.2019, Teatr Żydowski w Warszawie, 7.05.2019, Państwowa Wyższa Szkoła Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Agencja Dramatu i Teatru ADiT, XII Warsztaty Dramat w Procesie Rozwoju, 37 Festiwal Szkół Teatralnych (oba czytania w reżyserii autora)

Publikacje: Szczegółowa teoria życia i umierania,„Dialog” 2018 nr 5 i wywiad z autorem (rozmawiała: Justyna Jaworska, Ginący gatunek autora), nr ISSN 0012 – 2041

Szczegółowa teoria życia i umierania [w:] Polska jest mitem. Nowe dramaty, red. E. Manthey, A. Tomasiewicz, Agencja Dramatu i Teatru, PWSFTViT w Łodzi, Warszawa 2019 (strona wydawnictwa)

Prawa do sztuki reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru (ADiT)