Skip to content

Teksty literackie i dramatyczne

  1. Lalki, „Dialog” 2010 nr 7-8 i wywiad z autorem (rozmawiała: Justyna Jaworska, Konstrukcji nie ma i nie będzie), nr ISSN 0012 – 2041
  2. Lalki/Les Poupées, dwujęzyczna, polsko – francuska edycja, przeł. Kinga Joucaviel, przedmowa: Justyna Jaworska, posłowie: Kasia Kurzeja, Presses Universitaires du Mirail, Tuluza 2011, nr ISBN: 978-2-8107-0145-2, (strona wydawnictwa).
  3. Pociąg. Poemat dla teatru (jako e -book), BIBLIOTEKA „INTER-”. Seria poetycka, t. 6, wydawca: „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Toruń 2016, nr ISBN 978-83-944164-5-4, [tekst online – czytaj / pobierz w pdf]
  4. Szczegółowa teoria życia i umierania,„Dialog” 2018 nr 5 i wywiad z autorem (rozmawiała: Justyna Jaworska, Ginący gatunek autora), nr ISSN 0012 – 2041
  5. Szczegółowa teoria życia i umierania [w:] Polska jest mitem. Nowe dramaty, red. E. Manthey, A. Tomasiewicz, Agencja Dramatu i Teatru, PWSFTViT w Łodzi, Warszawa 2019 (strona wydawnictwa)