Skip to content

„Głosy ciemności” / „Voices of Darkness”
Grand Prix Nova

Słuchowisko „Głosy ciemności” Polskiego Radia Białystok i Fundacji MalczOff w finale festiwalu Grand Prix Nova 2024.

Poruszające słuchowisko autorstwa Michała Zdunika opowiada o świecie wybitego artysty Jerzego Nowosielskiego. Audycja została zakwalifikowana do ścisłego finału 12. Międzynarodowego Festiwalu Słuchowisk Grand Prix Nova.

„Głosy ciemności” będą reprezentować polską radiofonię w Bukareszcie, gdzie – jako jedyna praca z Polski – powalczą z trzynastoma innymi słuchowiskami z Europy. Werdykt jury poznamy 28 czerwca..

Producentami słuchowiska są Polskie Radio Białystok i Fundacja MalczOff, zrzeszająca przyjaciół i twórców Teatru Wierszalin. Autorem i reżyserem sztuki jest Michał Zdunik, odpowiedzialny także za kompozycje muzyczne.


The radio play ‚Voices of Darkness’ by Polskie Radio Białystok and the MalczOff Foundation in the final of the Grand Prix Nova 2024 festival.

The touching radio play by Michał Zdunik tells the story of the world of the outstanding artist Jerzy Nowosielski. The radio play has been shortlisted for the final of the 12th Grand Prix Nova International Radio Drama Festival.

„Voices of Darkness” will represent Polish radio broadcasting in Bucharest, where – as the only work from Poland – it will compete against thirteen other radio plays from Europe. The jury’s verdict will be announced on 28 June.

The producers of the radio play are Polskie Radio Białystok and the MalczOff Foundation, which brings together friends and creators of the Wierszalin Theatre. The play was written and directed by Michał Zdunik, who is also responsible for the musical compositions.

bio reżysera w pliku pdf /director’s bio in pdf file

https://www.grandprixnova.ro/


Udział w Festiwalu Grand Prix Nova w Bukareszcie możliwy jest dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza / zobacz strony Instytutu Adama Mickiewicza oraz portalu culture.pl
Participation in the Grand Prix Nova Festival in Bucharest is possible thanks to the support of the Adam Mickiewicz Institute / see the websites of the Adam Mickiewicz Institute and culture.pl