Skip to content

Teksty eseistyczne

Ruch Muzyczny

W „Ruchu Muzyczny” regularnie publikowałem eseje poświęcone muzyce współczesnej oraz związkom muzyki z literaturą, teatrem i filmem. Pisałem m.in o Tadeuszu Różewicz, Tomasie Tranströmerze, Bogusławie Schaefferze, Philipie Glassie, Stanisławie Radwanie, Jerzym Grzegorzewskim, Larsie von Trierze i Stefanie Themersonie oraz Stanisławie Wyspiański i Zygmuncie Koniecznym. Poniżej prezentuje fragmenty z wybranych tekstów.

Lista esejów opublikowanych w Ruchu Muzycznym
 1. Milczenie brzmień, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 3 [tekst online]
 2. Muzyka jest więzieniem ciała. Muzyka według Larsa von Triera, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 4 [tekst online]
 3. Nieznośna lekkość awangardy, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 6 [tekst online]
 4. Obcy, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 9 [tekst online]
 5. Dialogi i spotkania. Hilliard Ensemble, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 12[tekst online]
 6. Podróż do kresu nocy. Schubert – Müller – Barańczak, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 3 [tekst online]
 7. Dysonanse albo palimpsesty. Radwan/Grzegorzewski, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 4 [tekst online]
 8. W najczulszym punkcie zmysłów, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 6 [tekst online]
 9. Kanon XX/XXI: Arvo Pärt. „Ruch Muzyczny” 2015 nr 9 [tekst online]
 10. Symfonie Teatru, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 2 [tekst online]
 11. Drżenie dźwięków: Melancholia muzyki, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 4
 12. Kanon XX/XXI: Philip Glass, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 12
 13. Wyznanie wiary. O teatrze operowym Patrice’a Chéreau i Daniela Barenboima. „Ruch Muzyczny” 2017 nr 3
 14. Muzyka, czyli tajemnica. O poezji Tomasa Tranströmera, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 4
 15. Wyspiański. Symfonie rozpaczy i śmierci, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 10
 16. Konieczny – Muzyka – Poezja, „Ruch Muzyczny” 2018 nr 4
Fragmenty
 • Milczenie brzmień, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 3
 • Muzyka jest więzieniem ciała. Muzyka według Larsa von Triera, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 4
 • Nieznośna lekkość awangardy, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 6
 • Podróż do kresu nocy. Schubert – Müller – Barańczak, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 3
 • Kanon XX/XXI: Arvo Pärt. „Ruch Muzyczny” 2015 nr 9
 • Dysonanse albo palimpsesty. Radwan/Grzegorzewski, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 4
 • Symfonie Teatru, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 2
 • Drżenie dźwięków: Melancholia muzyki, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 4
 • Muzyka, czyli tajemnica. O poezji Tomasa Tranströmera, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 4

Teatr

W „Teatrze” opublikowałem eseje poświęcone teatrowi Jerzego Grzegorzewskiego oraz muzyce teatralnej Pawła Szymańskiego i twórczości operowej Philipa Glassa.

Pełna lista esejów opublikowanych w Teatrze
 1. „Duszyczka” po latach. Nowe tropy, „Teatr” 2014 nr 1 [tekst online]
 2. Między iluzją a nienazwanym. Muzyka teatralna Pawła Szymańskiego, „Teatr” 2016 nr 7-8 [tekst online]
 3. Teatr operowy Philipa Glassa, „Teatr” 2017 nr 1 [tekst online]
 4. Antyepifanie, „Teatr” 2018 nr 4
Fragmenty
 • „Duszyczka” po latach. Nowe tropy, „Teatr” 2014 nr 1
 • Między iluzją a nienazwanym. Muzyka teatralna Pawła Szymańskiego, „Teatr” 2016 nr 7-8
 • Teatr operowy Philipa Glassa, „Teatr” 2017 nr 1

Inne

Eseje – poświęcone muzyce, literaturze i teatrowi – publikowałem także w innych czasopismach – „Dwutygodniku” i „Nietak!cie”, a także w programach teatralnych i festiwalowych (Opera Bałtycka w Gdańsku, Nostalgia Festival w Poznaniu) i na Blogu Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”. Publikowałem również wywiady i teksty naukowe.

Pełna lista esejów opublikowanych w innych czasopismach
 1. Muzyka Grzegorzewskiego. Teatr Szymańskiego, „Dwutygodnik” 2013 nr 104 [tekst online]
 2. Dramaty (nie)sceniczne. O modernizmie Stefana Żeromskiego, blog.polona.pl, Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej [tekst online]
 3. „Tosca” przełomu. „Tosca” przesilenia, tekst w programie opery Tosca, Opera Bałtycka w Gdańsku, 2015
 4. Arvo Pärt. Nostalgia w harmonii sfer, tekst w katalogu Nostalgia Festival Poznań 2015 [tekst online]
 5. Krystyna Feldman: Niepozorna dama sceny, „Nietak!t” 2015 nr 20
Pełna lista opublikowanych relacji i recenzji
 1. Między logiką a krytyką, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 12 [tekst online]
 2. Spotkania i koncerty De Musica, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 10 [tekst online]
 3. „Notatnik teatralny” o Mykietynie, „Ruch Muzyczny” 2014 nr 1 [tekst online]
 4. Gdzie ten Beckett?, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 1 [tekst online]
 5. Sikorski w TR Warszawa , „Ruch Muzyczny” 2015 nr 5 [tekst online]
 6. Krauzego portret wielokrotny, „Ruch Muzyczny” 2015 nr 6 [tekst online]
 7.  Skrywana zmienność, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 5
 8. Muzyka pytań najważniejszych, „Ruch Muzyczny” 2017 nr 9 [tekst online]
Pełna lista opublikowanych wywiadów
 1. „Patrzę: stół, myślę: stół. Niedobrze ze mną” (wywiad z Anną Ułas i Anną Gryszkówną), „Nietak!t” 2014 nr 16 – 17
 2. To uczeń tworzy mistrza (wywiad z Jerzym Radziwiłowiczem), „Nietak!t” 2014 nr 19 [tekst online]
 3. Komponowanie muzyki teatralnej to improwizacja (wywiad z Janem Duszyńskim), „Teatr” 2017 nr 7-8
Pełna lista opublikowanych tekstów naukowych

Monografie

 1. Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo: Wydział Polonistyki UW, 2017, ISBN: 978-83-65667-25-0, 134 strony [link do strony wydawnictwa]

Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

 1. Dwie Wenecje, dwa modernizmy. Josif Brodski Tomasa Tranströmera, „Przekładaniec” 2015 nr 30 (Brodski) [tekst online] 
 2. Postmodernistyczna symfonia filmu, „Ekrany” 2016 nr 3-4 (31 -32) [tekst online]
 3. Dadaizm w rękach(post)modernisty; wybrane spektakle Jerzego Grzegorzewskiego z lat 1982–2005 [w:] Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, red. Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Łódź 2017 [link do strony wydawnictwa]
 4. Polski dramat postsakralny – polski dramat posthistoryczny. Rozpoznania wstępne [w:]  W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Dawid Osiński, Warszawa 2016 [link do strony wydawnictwa]
 5. (Auto)kreacje pamięci. Kilka uwag o Matka odchodzi Tadeusza Różewicza [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia” 2017 vol. 35 (nr 1)
 6. Między konstrukcją a dekonstrukcją. Różewiczowskie scenariusze Jerzego Grzegorzewskiego [w:] Pisanie dla sceny, narracje współczesnego teatru, red. Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk-Szczęsna, Ewa Wąchocka [link do strony wydawnictwa]
 7. W kręgu Tadeusza Kudlińskiego: Wiesław Gorecki. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria”, 2019 nr 18 [tekst online]
 8. Odwieczne tęsknota pieśniarza. Bob Dylan i melancholia [w:] Dylan i jego czasy. Tom pokonferencyjny Muzeum Literatury, red. Michał Friedrich, Alicja Szóstka, Warszawa 2019.

Opracowanie krytyczne tekstów źródłowych oraz wstępy

 1. Opracowanie tekstu dramatu Sfinks Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz komentarz do niego [w:] K. Przerwa Tetmajera, Dramaty, t. t. 1, red. Maria Jolanta Olszewska, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Warszawa 2019
 2. Widma-ciała-cienie [wstęp do:] J. Grzegorzewski, Śmierć w starych dekoracjach i Złowiony na podstawie Tadeusza Różewicza, [w:] tegoż, Scenariusze, T. 3., Rekonstrukcje. Wybrane adaptacje prozy z lat 1963-2005, red. E. Bułhak, M. Żurawski, Warszawa 2015/2018.
Fragmenty
 • Muzyka Grzegorzewskiego. Teatr Szymańskiego, „Dwutygodnik” 2013 nr 104
 • Arvo Pärt. Nostalgia w harmonii sfer, tekst w katalogu Nostalgia Festival Poznań 2015
 • „Tosca” przełomu. „Tosca” przesilenia, tekst w programie opery Tosca, Opera Bałtycka w Gdańsku, 2014