Skip to content

Audio

Michał Zdunik, Gate 0, Teatr Polskiego Radia, reż. Michał Zdunik, 20186 — fragmenty słuchowiska

Michał Zdunik, Szczegółowa teoria życia i umierania, Teatr Polskiego Radia, reż. Michał Zdunik, 2018 – fragmenty słuchowiska

Michał Zdunik, Gate 0 – muzyka do słuchowiska, wykonanie: Marcin Zdunik, wiolonczela, Aleksander Dębicz, fortepian, realizacja nagrania: Maciej Kubera

Tadeusz Różewicz, Świadkowie albo nasza mała stabilizacja – muzyka do spektaklu, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, reż. Michał Zdunik, Gardzienice 2016 

Michał Zdunik, Szczegółowa teoria życia i umierania, fragment muzyki do słuchowiska – improwizacja: Michał Zdunik (fortepian), Maciej Kubera (wiolonczela), realizacja nagrania: Maciej Kubera, Marlena Korman (współpraca)

Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi – muzyka do spektaklu, reż. Michał Zdunik, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, reż. Michał Zdunik, Gardzienice 2015. Wykonanie muzyki: Małgorzata Wojciechowska – głos, Katarzyna Wesołowska – fortepian/fisharmonia, montaż wideo: Dorka Budacz.